O nás

náš tým

JUDr. Hana Kasalová

Notářka

JUDr. Hana Kasalová, notářka se sídlem v Benešově, je soudní komisařkou  pověřenou v řízení o pozůstalosti pro obvod Okresního soudu v Benešově. Soudem jsou ji přidělena úmrtí zůstavitelů ve dnech 2., 7., 12., 17., 22., 27., každého kalendářního měsíce a 31. července. 
 
Mgr. Tereza Budjačová

Notářská kandidátka

Mgr. Ivana Hozmanová
Notářská kandidátka, zástupce notářky
Drahomíra Macháčková

Notářská tajemnice

Jsme tu pro vás

Naše notářská kancelář v Benešově u Prahy poskytuje svým klientům komplexní notářské služby zejména v oblasti občanského a obchodního práva. Řešíme právní vztahy k nemovitostem, právní vztahy při úpravě společného jmění manželů ať již manželů za trvání manželství nebo i snoubenců, kteří manželství teprve hodlají uzavřít. Nelze zapomenout ani na poskytování služeb při změnách v obchodních korporacích jako osvědčování valných hromad společností s ručením omezeným či akciových společností, osvědčování členských schůzí družstev nebo schůzí shromáždění společenství vlastníků jednotek.

Doplňující informace

Veškeré námi provedené změny v obchodních korporacích zapíšeme přímo do obchodního rejstříku.

Samozřejmostí je v případě zájmu i vyhotovení souvisejících listin jako návrh na vklad do katastru nemovitostí, návrh na zápis do obchodního rejstříku či jiného veřejného rejstříku a i ostatních klientem požadovaných listin.

Přednosti

Mezi naše přednosti patří: